Hem

FREDRIKSSON & FREDRIKSSON AB

Organisation Management Utveckling


Välkommen till

Fredriksson & Fredriksson

 

Fredriksson & Fredriksson AB är ett management- och konsultbolag med målsättning är att vara kunskapsledaren inom strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete.

 

Utmärkande för våra uppdrag är inriktningen på coaching och utbildning av ledande befattningar, organisations-och verksamhetsutveckling samt kvalificerade utredningar inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer och företag.

 

Vår konsultativa verksamhet vilar på professionalitet och erfarenhet från toppledarpositioner i stat och kommun samt ska utgå från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund.

.

Vi gör din verksamhet bättre!

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB erbjuder stöd till organisationer och verksamheter så att de bättre uppfyller sitt uppdrag och uppnår mål och resultat. Vi utvecklar människor: medarbetare, chefer och elever. Vår  gedigna erfarenhet av organisationsutredningar och genomförande av systematiskt förändringsarbete i större organisationer är en god bas. Vårt arbete utgår från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund och kopplas inte sällan till parallell ledar- och medarbetarutveckling.

 

En organisations eller ett företags uppdrag, mål och resultat kan enbart uppnås om företaget har mod och förmågan att attrahera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna och ledarna. Samtidigt krävs ett effektivt samspel inom organisationen med klar rollfördelning, struktur och att visionen styr för att skapa resultat för dem vi är till för, antingen det är för medborgarna eller för kunderna. Den kultur som bär den professionella organisationen framåt kännetecknas av kreativt mod, delaktighet och nyfikenhet att pröva nytt

KONTAKTA OSS!

 

Hör av dig så löser vi ditt uppdrag

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi fixar det mesta!

 

 

Utmärkande för våra uppdrag är inriktningen på coaching och utbildning av ledande befattningar, organisations-och verksamhetsutveckling samt kvalificerade utredningar inom offentlig verksamhet, frivilligorganisationer och företag. Vår konsultativa verksamhet vilar på professionalitet och erfarenhet från toppledarpositioner i stat och kommun samt ska utgå från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund..

 
 

Fredriksson & Fredriksson AB

Organisation Management Utveckling

Adress: Sjöliden 37, 393 51 KALMAR, SWEDEN

Email: christer@fredrikssons.org

Phone: +46-(0)735-308260