Mona Fredriksson

FREDRIKSSON & FREDRIKSSON AB

Organisation Management Utveckling

Presentation & portfolio

 

Mona Fredriksson

Specialpedagog

Profil

 

Mona Fredriksson, född 1964. Utbildad inom specialpedagogik och interkulturell kommunikation.

 

Mona Fredriksson har gedigen erfarenhet från pedagogiskt arbete som lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon har medverkat i Raftprojektet vid Göteborgs Universitet samt i internationella barnens värld arbetet. Lärande ledarskap, pedagogisk handledning och individuell coachning samt kvalificerade utredningar. Specialpedagogiskt utvecklingsarbete för stöd till organisation, ledning och individ.

Namn             Mona Fredriksson

Phone:            +46 - (0)70 - 44 44 880

Email:              mona@fredrikssons.org

Address:         Sjöliden 37, 393 51 Kalmar

Erfarenheter

 

Mona Fredriksson har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete enskilt och i grupp med elever i behov av särskilt stöd. Utredningsarbete och handledningsstöd till annan pedagogisk personal. 

Enskilt

 

Grupp

 

Forskning

.

Anställningar & företagande

Vd Smakglädje AB

Vd Fredrikssons Smakhantverk Öland AB

Styrelseordförande Fredriksson & Fredriksson AB

Styrelseledamot SCIRA

Specialpedagog Kalmar kommun

Lärare Kalmar kommun

Redaktionsmedlem tidningen Globen - World Childrens Price

Lärare Oskarshamns kommun

Lärare Lunds kommun, Burlövs kommun

Utlandserfarenhet Husmor, Sjömanskyrkan Rotterdam, Nederländerna

Utbildning

Specialpedagogexamen Högskolan i Kalmar 60p 0804

Interkulturell kommunikation Lunds Universitet 20p 8801

Svenska som andraspråk

Lunds universitet 10p 8706

Lärarexamen

Högskolan i Kalmar 120p 8606

Rapporter

”Framtiden – här kommer vi”

Växjö universitet


”Hur elever i behov av särskilt stöd kanuppleva läxor”

Högskolan i Kalmar

Kontakt

Kontakta mig gärna för dialog kring uppdrag

 
 
 
 

Fredriksson & Fredriksson AB

Organisation Management Utveckling

Adress: Sjöliden 37, 393 51 KALMAR, SWEDEN

Email: christer@fredrikssons.org

Phone: +46-(0)735-308260