Christer Fredriksson

FREDRIKSSON & FREDRIKSSON AB

Organisation Management Utveckling

Presentation & portfolio

 

Christer Fredriksson

Konsult

Profil

 

Christer Fredriksson, född 1963. Utbildad inom Ledarskap & organisation, Företagsekonomi, Lärarexamen, Filosofie kandidat och Teologie kandidat. Arbetat som kommundirektör, förvaltningschef och utbildningsledare i flera kommuner och kommunalförbund samt som nationellt ansvarig för några regeringsuppdrag inom Skolverket riktade mot kommun, skola och näringsliv.

Christer Fredriksson är strategisk rådgivare främst till offentlig sektor. Van utbildare och föreläsare. Systematisk organisations- och verksamhetsutveckling, ledarcoaching och ledningsgruppsarbete, kvalificerat utrednings- och analysarbete, förändrings- och förbättringsarbete, styrnings- och kvalitetsfrågor samt organisationsutredningar och ledarutbildningar

Namn             Christer Fredriksson

Phone:            +46 - (0)70 - 30 82 60 

Email:              christer@fredrikssons.org

Address:         Sjöliden 37, 393 51 Kalmar

Erfarenheter

 

Uppdragen som genomförts har skett inom en stor variation av miljöer och uppdragsgivare, antingen som ansvarig chef i en organisation eller på uppdrag som konsult.Det har skett på nationell, regional och lokal nivå.

Nationella uppdrag

Statens Skolverk

Stöd till kommuner och skolor kring kvalitetsredovisning. Systematisk utveckling i ett 60-tal kommuner.

 

Statens Skolverk

Regeringsuppdrag om gymnasieskolans revidering och ansvarig för nationell implementering av Projektarbetet. Samarbete med arbetslivets centrala parter och ett 20-tal högskolor.

 

Statens Skolverk

Regeringsuppdrag för att främja grundskolans koppling till näringslivet/närsamhället. Pilotverksamhet med en strukturell utvecklingsmodell i nio pilotkommuner.

Regionala uppdrag

Stiftelsen Capellagården

Ansökningar om Trädgårdsmästarutbildning inom Yrkeshögskolan.

 

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Framtagande av utvecklingsstrategier för Ölands gymnasium.

 

Processledning för utveckling av restaurangutbildning i samarbete med Restauranghögskolan i Grythyttan och gastronomin.

 

Ansökningar om kock- och restaurangchefsutbildning inom Yrkeshögskolan.

Lokala uppdrag

Trelleborgs kommun

Ny tjänstemannaorganisation med nya förvaltningar, samordning av kommunens inre arbete och ökat medborgarfokus.

 

Trelleborgs kommun

Ny organisation av kommunledningsförvaltningen. Ledningsgruppsutveckling och ledarutbildning.

 

Motala kommun

Ny organisation av Bildningsförvaltningen (förskola, skola, integration, arbetsmarknad, fritid, kultur). Utveckling av ledningsgrupp, mål- och styrkedja samt kvalitetssystem

 

Lessebo kommun

Två Skolplaner som politiskt styrinstrument "Kunskapande" "Kaxig".

 

Lessebo kommun

Ny skolorganisation, utveckling av ledningsgrupp och strategisynsätt samt entreprenörskap. Bygga Kosta Glascenter.

 

Anställningar & företagande

Utbildning

Ägare Smakglädje AB, 1210-

Ägare Fredrikssons Smakhantverk Öland AB 1111-

Vd Fredriksson & Fredriksson AB 1105-

Kommundirektör Trelleborgs kommun 1003-1105

Bildningschef/förvaltningschef Motala kommun 0804-1002

Utbildningschef/förvaltningschef Lessebo kommun 0303-0803

Expert/Undervisningsråd, projektledare Skolverket, Stockholm 0103-0302

Expert, Skolverket, Växjö, Linköping 9908-0102

Utbildningsledare, Kalmarsunds Gymnasieförbund 9711-0102

Lärare, Komvux, gymnasiet, grsk 7-9

Publikationer

 

 • ”Utveckling och förnyelse av ÖlandsGymnasium inom Kalmarsunds Gymnasieförbund – några möjliga utvecklingsstrategiska vägval” (2011)
 • ”Förändringar av förvaltningsorganisationutifrån beslutad politisk organisation” i Trelleborgs kommun. (2011)
 • ”Organisationsutredning kringkommunstyrelsens tjänstemannaorganisation” iTrelleborgs kommun. (2010)
 • ”Förslag till ny förvaltningsorganisation BIN/Bildningsförvaltningen” i Motala kommun(2008)
 • Utkast till Skolplan för Lessebo kommun”Kaxig” (2008)
 • Förslag till ny Skolorganisation i Lessebo kommun (2005)
 • Förslag till Skolplan för Lessebo kommun”Kunskapande” (2004)
 • ”Projektarbetet 100p – där idéer blir verklighet”Skolverkets redovisning till regeringen i november 2002 av uppdraget att utveckla formerna för projektarbetet 100p (U1999/1117/S, U1999/4469/S) (2002)
 • ”Sammanhang och samspel – tankar omprojektarbetet” (red) Skolverket (2001)
 • ”Projektarbetet – en utmaning och enmöjlighet” (red) Skolverket (2001)
 • ”Samverkan skola – arbetsliv – till ömsesidignytta och vinst” (red) Skolverket (2001)
 • "Projektarbetet – båda vinner” (red) Skolverket(2001)
 • ”Lathund för projektarbetet” (red)Skolverket(2001)

Ledarskap och organisation 80 p

Företagsekonomi 40p

Internet, medier på data 5p

Personalutveckling och utb- planering 10 p

Forskarutbildning i historia (påbörjad)

Ämneslärarexamen

Filosofie kandidatexamen 150 p

Pedagogik 20 p

Historia 60 p

Mellanösternkunskap 10 p

Teologie kandidatexamen 160p

 

 

 • Spelar det någon roll hur skolan leds? – en förstudie av skolledarkulturen på gymnasieskolan (1998)
 • ”Skolledarskap – en förstudie om ledarskapet iskolan” (1998)
 • ”Arbetsmiljö – ett försök till helhetssyn...”(Komvux / ITT-Flygt) (1997)
 • ”Lärande organisation – modebegrepp ellerverklighet?” (1995)
 • ”Arbetsledaren i det personaladministrativasystemet” (1995)
 • ”Skolan som en lärande organisation – en organisationsmodell” (1994)
 • ”Fortbildning av lärare eller formas lärandelärare till en lärande organisation?” (1993)
 • ”En rättvis och varaktig fred – om försöken att få fred i Mellersta Östernkonflikten genom FNs Säkerhetsråds resolution 242, 1967-73.” (1990)
 • ”Mellersta Östern-konflikten i svensk massmediadebatt okt-.dec 1973” (1990)
 • ”Undervisning till ansvar –om Svenska kyrkans arbete med vuxenundervisning” (1988)

Kontakt

Kontakta mig gärna för dialog om uppdrag!

 
 
 
 

Fredriksson & Fredriksson AB

Organisation Management Utveckling

Adress: Sjöliden 37, 393 51 KALMAR, SWEDEN

Email: christer@fredrikssons.org

Phone: +46-(0)735-308260